Landslagstroppen

LPNorge.com

Landslagstroppen 2017

 

Lagsleder: Svein Georg Rønning

 

Hege Johnsen m/ Herman

Kristin Gudem m/ Haste

Kristin N. Hauger m/ Inez

Hege Lindahl m/ Snuppa

Renate Lund m/ Supra

Monika Kvernberg m/ Dålli

Jannicke Mestad m/ Flic Flac

Kjellaug Selsaas m/ Ludvig

Hilde Skjoldal m/ Ivo

Program for landslagstroppen 2017

 

Uttaksstevner til VM i Belgia/Oostende 15-18/6

19/2 NKK BØ

11/3 Drammen

12/3 Drammen

19/3 NKK Kristiansand

22/4 NKK Rogaland

 

Uttaksstevner til NoM Lillestrøm 18-19/11

NM Oslo 27-28/5

NKK Hamar 19/8

NKK Rogaland 10/9

Samling for landslagstropp:

18/2 Bø

28/4-1/5 på Hove

20/8 i samband med NKK Lillehammer

 

 

Samling på Hove mai 2017

30-01-2017

 

UTTAKSSTEVNER OG POENGSYSTEM

 

Det skal hvert år arrangeres 8 uttaksstevner hvor to av dem skal være et dobbeltstevne i samband med offisielle lydighetsprøver.

I hovedsak NKK sine utstillinger, men kan også arrangeres på stevne arrangert av samarbeidende klubb.

Fire stevner gjeldende til VM/EM og fire til Nordisk mesterskap hvorav det er ett dobbeltstevne til hvert mesterskap.

Dobbeltstevne vil telle mer ved vurdering av uttak da vi der får se hvilke ekvipasjer som også presterer over to dager.

Disse stevnene er selvsagt viktig for de i landslagtroppen som skal konkurrere om plass på lag til mesterskap, men de vil også telle mye ved uttak av landslagtropp og for søkere til rekrutteringstropp for det neste året.

 

Det vil kun bli delt ut poeng for de i landslagstroppen men blir regnet utfra den totale resultatlisten.

1.plass: 10 poeng. 5.plass: 4 poeng

2.plass: 8 poeng. 6.plass: 3 poeng

3.plass: 6 poeng 7.plass: 2 poeng

4.plass: 5 poeng. 8.plass: 1 poeng.

 

På dobbeltstevne vil det deles ut poeng for hver dag, men det skal gis bonus for sammenlagt plassering for helgen.

Disse beregnes etter plassering i troppen.

Beste fra troppen 4 poeng. Nummer 2 fra troppen 2 poeng. Nummer 3 fra troppen 1 poeng.

For å få godkjente ranking poeng må det oppnås 1.premie på konkurransen.

Norgesmester er automatisk kvalifisert til kommende NoM om ekvipasjen er deltaker i årets landslagtropp.

Bonuspoeng deles ut til de 3 beste i NM finale.

1.plass. 4. poeng 2.plass. 3 poeng 3.plass. 2 poeng

 

 

 

30.01.2016

 

RETNINGSLINJER FOR LANDSLAGSTROPP OG LANDSLAGET

Senest 1. februar hvert år skal lagledelsen ta ut en landslagstropp på ca.10 ekvipasjer.

Det legges hovedvekt på prestasjonene i forrige års uttaksstevner. Resultater fra NKK’s LP-konkurranser, mesterskap og de store stevnene vil også bli vektlagt.

 

Lagledelse skal også vurdere utfra kvaliteter som er viktige ved mesterskap.

Det vil, på lik linje med uttak av representasjonslag, bli vektlagt de enkelte utøveres vilje og egenskap til å fungere som lagspillere. Det er disse utøverne som skal konkurrere om plass på landslag ved mesterskap kommende år, derfor kreves det også at gruppen skal fungere sammen, jobbe for å gjøre hverandre gode.

 

Retningslinjer for deltakelse i landslagstroppen:

En utøver som får tilbud om plass i landslagstroppen, og takker ja, forplikter seg til å rette seg etter følgende retningslinjer:

 1. Deltakerne skal være samarbeidsvillige og jobbe som et lag, bistå hverandre på treningssamlinger og ha et felles mål om å bli best. En forutsetning er god oppførsel innad og utad, og ikke selv ta konflikter hvis det skulle oppstå, men ta dette med lagleder.
 2. Frustrasjon rundt laguttak skal ikke diskuteres med andre i troppen men eventuelt tas med lagleder. Ufinheter mellom utøvere i slike eller lignende sammenhenger aksepteres ikke.
 3. Ellers er de som takker ja til plass også pålagt å følge de regler som kommer under «uttak av landslag»
 4. Deltakere er også forpliktet til å delta på minimum samlingen som avholdes på våren, tidspunkt er klart ved uttak.
 5. På samlinger skal alle delta på oppsatte møter og aktiviteter. Alle skal også delta på samlingen til oppsatt avslutningstid om ikke annet er avtalt med lagleder på forhånd.
 6. Alle deltakere i en landslagstropp er forpliktet til å følge det lagledelsen har bestemt eller troppen er blitt enige om.
 7. Brudd på landslagstroppens retningslinjer vil få følger for videre deltakelse i troppen.

 

 

 

UTTAK AV LANDSLAG TIL MESTERSKAP

 

Et landslag består av de ekvipasjer som skal representere Norge ved mesterskap.

Det avholdes to mesterskap hvert år, VM/EM og NoM. Ved hvert mesterskap vil det tas ut 6 ekvipasjer + 1 reserve.

I NoM får reserven delta og teller i den individuelle konkurransen, i VM/EM er det arrangør som avgjør om reserven får delta.

Uttak av landslag blir gjort av KG/lagledelse. Laget blir tatt ut og offentliggjort ca. 2.mnd før hvert mesterskap.

KG/lagledelse kan også ta ut enkelt-deltakere enda tidligere hvis det er ekvipasjer som allerede er klare.

Laget tas ut fra de som er i landslagstroppen.

 

I forbindelse med laguttaket vil normalt de 2 beste på rankinglisten være direkte kvalifisert.

De 5 andre ekvipasjene vil bli tatt ut av lagledelse/KG på bakgrunn av rankingliste og resultater ved andre store stevner/mesterskap.

Lagledelse/KG vil kunne ta ut ekvipasjer de ser har kvaliteter som ikke nødvendigvis blir vektlagt på stevner på hjemmebane, men som man vet vil være styrkende for laget i et mesterskap.På samme vis kan en ekvipasje ikke komme med på grunn av ”feil” som man vet vil bli hardere straffet i et internasjonalt mesterskap.

 

Norgesmester vil automatisk være kvalifisert til kommende NoM dersom ekvipasjen er en av deltakerne i landslagstroppen.

Dersom norgesmesteren er en ekvipasje som ikke er med vil denne få tilbud om plass i landslagstroppen.

Ekvipasjen vil da ta med seg ranking-poengene fra NM og konkurrere om plass på laget til NoM på lik linje med de andre i landslagstroppen.

Ved uttak legger KG/lagledelse vekt på å få med de ekvipasjene som vil prestere best som et lag.

Utøver som ikke klarer å innordne seg i lagstrukturen, kan utelukkes ved uttak uansett resultater.

Deltakelse i mesterskap handler først og fremst å gjøre suksess med laget. Individuell medalje vil alltid være bonus, men det hjelper ikke laget å ha med den”beste” hunden dersom føreren ikke er interessert i å bidra til at resten av laget skal kunne yte best mulig.

 

En lagdeltaker, dette inkluderer også reserve/individuell deltaker er forpliktet til å overholde følgende regler og retningslinjer:

 • Alle skal følge de regler og retningslinjer som er satt av NKK og KG vedrørende et landslag.
 • Alle er forpliktet til å følge det som lagledelsen bestemmer før eller under et mesterskap, eller det som laget er blitt enige om. Alle skal holde oppmøtetider som blir bestemt til møter, måltider o.s.v
 • Vi skal være inkluderende, bistå hverandre og tolerere hverandres syn vedrørende trening og forberedelser m.m
 • Vi skal ha en god opptreden og en positiv holdning ovenfor hverandre og ovenfor deltakere fra andre nasjoner. Vise hensyn også ovenfor dem. Ikke høylytt eller ovenfor andre klage på bedømmelse eller andre forhold på arrangementet. Alle eventuelle klager/protester skal gå via lagleder.
 • Alt som kan skape konflikter enten mellom deltakere innenfor eget lag eller andre deltakere skal tas med lagleder.
 • Et lag til mesterskap reiser sammen som et lag. Egne medhjelpere, støtteapparat eller eventuelt følge som ikke er med på laget, holdes utenom. Laget skal prioriteres.
 • Vi ønsker supportere på mesterskap, men både disse og lagdeltakere må akseptere at samarbeid og samhold innad i laget skal prioriteres.

 

Brudd på landslagets regler og retningslinjer vil få følger for deltakelse på landslaget.