Geralista

LPNorge.com

Geralista

Tellende er en ekvipasjes 3 beste oppnådde 1.premieringer

(256 poeng eller mer av 320 mulige)ved Internasjonal eliteklasse i Norge innværende år.

Gerapokalen er en vandrepremie, vinneren er å betrakte som Årets Lydighetsekvipasje.

Geralisten 2017

Geralisten 2016

Geraliste 2015

Geravinner 2016

 

Hege Johnsen og Lille Herman

Geravinner 2015

 

Hege Bakke og Pink

Geralista 2014

Geravinner 2014

 

Monica Wickstrøm og Malte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geravinner 2013

Line F.Frøystad og Harry

 

Geralista 2013:

 

 

Geralista 2012:

 

Geralista 2011:

 

Geralista 2010:

 

Geralista 2009:

 

Geralista 2008:

 

Geralista 2007:

Geravinner 2012

Aina F.Røyne og Tyra

Geravinner 2011

Line F Frøystad og Harry

Geravinner 2010

Line og Harry

Geravinner 2009

Monica Wickstrøm og Extra

Geravinner 2007 og 2008

Anette Thune og Kello

Geravinner 2006

Kjellaug og Loppa