KG info

LPNorge.com

 

Kompetansegruppa LP informerer:

5 desember 2016

 

KG informerer

Norsk lydighetschampionat i klasse III fra 1/1-2017.

NKK vedtok den 5/12 at NLCH deles ut i vår nye klasse III fra og med 2017. Det innføres Cert til de 2 beste med 1. premie i hver konkurranse, som ikke er "fullcertet" eller NLCH fra før. Hunden må vinne 3 cert for tre ulike dommere, før det kan søkes om NLCH. De gamle tilleggskravene gjelder fortsatt. KG håper at dette skal inspirere flere til å trene OG konkurrere LP. Det er vedtatt overgangsregler gjeldende i 2017.

 

Overgangsregler:

 

1. Hunder som har rykket opp til FCI klasse 3, uten å ha oppnådd 1. Premie i 2016, kan starte i den nye LP klasse III, gjeldende fra 01.01.2017.

 

2. Gjeldende kun fram til 01.01.2018: For hunder som har oppnådd 1. premie i FCI klasse 3, vil denne/disse telle med som ”cert” til NLCH. I tillegg kan hunden få èn 1. premie i klasse 3, fra før 01.01.2017, og/eller èn 1. premie fra i klasse elite (fra før 01.01.2016), som tellende.

 

3. Skulle det være mulige eventualiteter/kombinasjoner som ikke dekket av dette, kan den enkelte utøver søke NKK om godkjennelse av resultater.

NM 2017

Da VM i Belgia 2017 starter 3 dager etter NKK Drammen blir NM flyttet til 27 og 28 Mai.

NM avholdes i Maridalen

KG v/Liv McDowell