Rankinglista 2014

LPNorge.com

Rankinglista 2014

 

Nye uttaksregler for mesterskapene fremover, også Nordisk Mesterskap 2014:

 

UTTTAKSREGLER TIL MESTERSKAP FOR DET NORSKE LANDSLAGET I LP

 

Det skal i forkant av hvert mesterskap avholdes 3 uttaksstevner, hovedsakelig lagt til NKK sine internasjonale utstillinger, men kan også legges til andre nasjonale lp-stevner eller som eget uoffisielt uttaksstevne om det ikke skulle passe med noe annet. De to beste stevnene for en ekvipasje vil være tellende.

De tre ekvipasjene som ligger øverst etter uttaksstevnene er sikret plass på laget til gjeldene mesterskap. De tre siste på laget + eventuell reserve vil bli valgt ut av lagledelse/KG på grunnlag av prestasjoner både fra uttaksstevner, andre stevner og eventuelle prestasjoner i tidligere mesterskap samt andre begrunnede årsaker.

Eventuell regjerende verdens/europamester vil være sikret plass ved neste tilsvarende mesterskap som tittelforsvarer, dette under forutsetning at ekvipasjen ved neste uttak fortsatt holder et høyt nivå. Norgesmester er sikret plass ved Nordisk mesterskap under forutsetning at ekvipasjen er på et høyt nivå ved uttak. Disse kan også få den individuelle plassen om lagledelse/KG mener dette er til det beste for laget.

Det skal ved VM/EM være med 6 deltakere, det kan også søkes om å få med en ekstra utenom laget. Ved NoM skal det være med 6 + 1 reserve. Laget skal før et VM/EM være klart og offentliggjort ca. 2 ½-3 mnd. før mesterskapet. Uttak til NoM skal være klart senest 1 ½ mnd. før mesterskap.

Poengsystem ved uttaksstevne:

1.plass 12 poeng 2.plass 10 poeng 3.plass 8 poeng

4.plass 7 poeng 5.plass 6 poeng 6-plass 5 poeng

7.plass 4 poeng 8.plass 3 poeng 9.plass 2 poeng

10.plass 1 poeng

 

I tillegg vil de tre beste oppnå ekstra poeng etter hvor mange de slår med 1.premie.

0-5 med førstepremie 0 poeng

6-10 med første premie 1.plass + 2 poeng. 2.plass + 1 poeng 3.plass + 0 poeng

Over 11 1.premier. 1.plass + 3 poeng. 2.plass + 2 poeng 3.plass + 1 poeng

 

x= ikke deltatt

0= ikke poeng